08-442 48 99

info@earstore.se

Hörapparaterna ser likadana ut, men ändå är de så olika!?

22

Apr

2013

Många undrar hur det kan komma sig att två hörapparater kan se exakt likadana ut, men ändå vara så olika? Vad är det då för olikheter som inte syns utanpå?
Det man inte kan se på en hörapparat är, om den innehåller mycket teknik eller mindre teknik. Vi pratar alltså om olika tekniknivåer i hörapparaterna. 3 Series, en av våra nyaste bakom-örat-apparater finns till exempel som RIC-variant, där man kan välja ´på tre olika tekniknivåer 110, 90 och 70 där 110 är den apparat med mest teknik. Eftersom höljet ser likadant ut oavsett tekniknivå, kan du inte direkt säga hur mycket teknik apparaten innehåller. (Men om du tittar noga på ”magen” på hörapparaten kommer du att se att den är märkt med apparatens namn och tekniknivå.)

Vad är då fördelarna med en högre tekniknivå?
• Det blir lättare att fokusera på tal i stökiga miljöer, då störande bakgrundsljud ”trycks bort” bättre och talet framhävs. Och det är ju oftast talet som är det viktiga att höra.
• Du upplever vindbruset mindre störande, vilket är en fördel om du te x är ute på sjön eller ute och går när det blåser.
• Du upplever att ljud som dammsugare och gräsklippare dämpas mer effektivt.
• Högre tekniknivåer består av flera så kallade ”band” som delar in frekvensområdet (från mörka till ljusa ljud) i många små delar. Det gör att vi kan fininställa hörapparaten bättre efter din hörselkurva. Ju fler frekvensband desto lättare att verkligen finjustera ljudet i hörapparaten och ju färre frekvensband desto grövre inställning.

Allt detta gör att de som lyssnar och jämför hörapparater med olika tekniknivåer ofta upplever att ljudet, framför allt talet, är klarare och tydligare i en hörapparat med högre tekniknivå.

Och inte nog med det, dessutom kan du välja om du vill ha 3 Series i en trådlös variant eller en icke-trådlös. Dessa båda varianter ser också likadan ut på utsidan, det enda som avslöjar om du har en trådlös apparat är att det står ett ”i” framför tekniknivån. Med trådlösa hörapparater förs information över från den ena hörapparaten till den andra och du kan använda trådlösa tillbehör till TV:n, mobilen, vid möten och som fjärrkontroll. (Läs gärna mer under Produkter/Trådlösa hörapparater med tillbehör)

Varför har man då olika tekniknivåer?
Anledningen är att vi vill individanpassa våra hörapparater. Då du provar hörapparater är det viktigt att veta vilka ljudmiljöer du brukar vistas i. Har du stort socialt umgänge? Pratar du mycket i telefon? Deltar du i möten och konferenser? Äter du ofta på restauranger eller befinner dig på andra ställen där det är mycket ljud runtomkring? Är du ofta ute i naturen? Eller är du kanske mest hemma och tittar på TV och får enstaka besök?
Hur ditt liv ser ut avgör hur mycket teknik som vi rekommenderar i dina hörapparater och till vår hjälp har vi olika verktyg som visar vilken tekniknivå som är lämplig i just ditt fall.
Det handlar alltid om att vi ska hitta rätt tekniknivå efter just ditt behov och dina önskningar, tillräckligt mycket teknik men inte teknik i onödan.