08-442 48 99

info@earstore.se

Öronen hör och hjärnan lyssnar!

25

Apr

2013

Hörseln sover aldrig, vi kan inte stänga av den. Men innebär det då att vi hela tiden lyssnar? Nej, öronen tar hela tiden in ljud, ibland tänker vi inte ens på det. Det innebär att vi hör, men det innebär inte att vi lyssnar.

Örats uppgift är att via ytter-, mellan- och inneröra leda in ljud och omvandla det till nervimpulser som hjärnan sedan tolkar. Att ljud går in genom öronen betyder inte att vi lyssnar. Att lyssna är en aktivitet som sker i hjärnan och som kräver att vi genom engagemang försöker tolka och förstå budskapet. Ibland orkar vi inte riktigt lyssna, det går in genom ena örat och ut genom det andra dvs vi har hört men vi har inte lyssnat. Det är knappt att vi minns vad den andre pratade om. Andra gånger är vi helt fokuserad på vad den andre säger och vi är ”goda lyssnare”.

Dr Michael Phillips, som är forskare vid Indiana University School of Medicine Indianapolis, har gjort flera spännande studier på mäns och kvinnors lyssnande. Han har påvisat att män lyssnar till tal med vänster hjärnhalva, den del av hjärnan som förknippas med språkförståelse, medan kvinnor lyssnar med båda hjärnhalvorna. Om kvinnor därmed är bättre lyssnare än män låter han vara osagt, men att män och kvinnor bearbetar språk och lyssnar olika är klarlagt.

När man lyssnar, sorterar man bort oväsentliga störljud runtomkring och man fokuserar helt på den som pratar. Man brukar säga att man ”zoomar in” budskapet. Men hur blir det då om man har en hörselnedsättning som innebär att hjärnan inte längre kan sortera ut det väsentliga utan tar in allt, även det man inte vill höra? Självklart blir det svårare att lyssna. Men det innebär självfallet inte att man är ointresserad!

När du provar hörapparater är det viktigt att känna till detta, du hör med öronen men lyssnar med hjärnan. Det innebär att hörapparaterna hjälper dig att höra, dvs de förstärker och bearbetar ljuden för att du ska kunna höra tal och andra viktiga ljud, men hur din hjärna sedan tolkar och förstår är mycket individuellt.
Vi vet att ingen hörapparat i världen kan ersätta den naturliga hörseln fullt ut, men utan hörapparater blir det svårare att både höra och att lyssna. Därför upplever de som provar hörapparater att även om hjärnan inte kan tolka alla ljud som förr, får de ändå en god hjälp att höra och därmed blir det också lättare att lyssna.