08-442 48 99

info@earstore.se

Premiär för Bra Hörsel-bloggen!

24

Jan

2013

Den här bloggen kommer att handla om allt som rör hörseln. Det kan te x vara hörselnedsättningar, hörstrategier, tinnitus, hörapparater, hjälpmedel och hörselskydd. Här kommer vi också att ta upp frågor som många ställer till oss och som vi tror är av stort allmänintresse. Meningen är att vi som dagligen arbetar med hörselfrågor ska dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Som ni säkert vet går teknikutvecklingen snabbt framåt, hörapparaterna är idag som små datorer. Ibland kan det vara svårt att förstå sig på all ny teknik och vad den ska vara bra för. Det hoppas vi också kunna reda ut. Det kommer inte att saknas ämnen att skriva om!

För att få en levande blogg vill vi gärna att ni som läser ska ha möjlighet att kommentera det vi skriver. Den funktionen kommer att finnas inom kort! Tills funktionen är aktiverad går det bra att skicka kommentarer till vår mail, info@brahorsel.se