08-442 48 99

info@earstore.se

Tinnitusstudie på KI med oväntat resultat

13

Mar

2017

Man vet sedan tidigare att tinnitusbesvären ökar med åldern och att miljön påverkar, men en studien som gjorts på KI och tvillingar visar nu att det även finns en ärftlig orsak till bilateral tinnitus dvs tinnitus i båda öronen.

Läs mer om forskningen från KI här

http://ki.se/nyheter/tinnitus-i-bagge-oronen-arftligt