08-442 48 99

info@earstore.se

Varför är det bättre med två hörapparater än en?

20

Feb

2013

För att vi ska rekommendera två hörapparater ska man ha hörselnedsättning på båda öronen. Ibland kan hörselnedsättningen vara väldigt lika på öronen, men ibland kan det vara skillnad på hur man hör på höger och vänster öra.

Man brukar säga att en del saker på kroppen fungerar bättre parvis. Det finns en anledning till att vi har två fötter, två ögon och två öron.
Att höra med ett öra är som att se med ett öga. Visst går det, men det är lättare med två! Har man synnedsättning på båda ögonen korrigerar man båda och har man hörselnedsättning på båda öronen rekommenderar man alltid att korrigera båda.

Varför är det då bättre med två hörapparater? Jo, med två hörapparater fungerar öronen likvärdigt och hjärnan får en balanserad ljudupplevelse med komplett information från båda öronen. Med öronens hjälp kan vi fokusera på specifika ljud och på den konversation vi för. Befinner du dig i en miljö med mycket bakgrundsljud är det extra svårt att uppfatta tal, men med två hörapparater kan hjärnan lättare urskilja tal i bakgrundsbuller än om du har en.
Med en balanserad hörsel får du också bättre riktningshörsel dvs det blir lättare att avgöra var ljud kommer ifrån. Det blir till exempel lättare för dig att avgöra var en person, som ropar på dig, befinner sig.

Studier har visat att när båda öronen får hjälp av hörapparat upplevs ljudet dessutom tydligare och man får en bättre ljudkvalitet, ljudet upplevs mjukare och naturligare. Har du två hörapparater behöver du inte heller tänka på att du har personen du pratar med på ”rätt” sida om dig. Vid ett middagsbord kan du till exempel uppfatta personer på både höger och vänster sida om dig lika bra, utan att behöva vända ”rätt” öra till.

Om du väljer att prova hörapparat på båda öronen kommer du säkert att märka att det är stora fördelar med två hörapparater. Du kommer att kunna lyssna på ett mer avspänt sätt och därigenom minska den stress och de spänningar som hörselnedsättning ofta för med sig.