08-442 48 99

info@earstore.se

Varför behövs mindre förstärkning då hörapparaten sitter längre in i örat?

09

Apr

2013

I ett tidigare inlägg svarade jag på frågan som många ställer: ”Kan jag ha en i-örat-apparat?”.
Jag skulle vilja fortsätta på samma ”i-örat-tema” och besvara dagens fråga.
En av våra kunder undrade över hur det kommer sig att det inte krävs en så stark hörapparat då den sitter längre in i örat.
Svaret är att det beror på att ju längre in mot trumhinnan hörapparaten sitter, desto mindre blir volymen mellan hörapparaten och trumhinnan och ju mindre förstärkning behövs.

Det finns en lag som heter ”Boyles lag” och det är precis det här som lagen beskriver. När volymen mellan hörapparat och trumhinna är liten, behövs mindre förstärkning för att åstadkomma den ljudnivå du behöver. Men när hörapparaten (högtalaren) sitter längre från trumhinnan och volymen är större då behöver du istället kompensera detta med mer förstärkning i hörapparaten. Eller tänk så här: när du står nära någon och pratar behöver du inte höja rösten, men när du står långt ifrån så måste du kanske ta i ordentligt för att du ska höras.

Den hörapparat som kanske bäst utnyttjar detta är SoundLens, den lilla hörapparaten som man stoppar in i hörselgången och så långt in att den i de allra flesta fall blir helt osynlig. Fördelen är att volymen blir liten mellan SoundLens och trumhinnan och det gör att du inte behöver lika stark apparat. Det innebär att även om du har en kraftig hörselnedsättning, kan du i många fall ha en SoundLens.
När vi pratar om långt in i hörselgången betyder det ju förstås inte att den sitter mot trumhinnan. Ingen hörapparat kommer så långt in, det skulle göra förskräckligt ont.
Men den sitter närmare trumhinnan än de andra hörapparaterna och de som provar SoundLens upplever ofta att den blir mer ”ett med örat” dvs ljudet blir klarare och tydligare och man upplever sin egen röst mer naturlig.