08-442 48 99

info@earstore.se

1 oktober öppnar vi earstore clinic

Nu tar vi steget och öppnar en av Sveriges första hörselkliniker. Det innebär dels att du kan förvänta dig mer hjälp med din hörsel online och på distans, men också att vi kan träffas på olika platser då vår utrustning är mobil.

Vi startar den 1 oktober 2019 upp genom att erbjuda earstore clinic i Göteborgsområdet där vår huvudadress blir Fabriksgatan 7, men vi kan också träfffas på andra platser.  Successivt kommer vi erbjuda fler och fler kunder möjligheten att boka tid med vår audionom på distans och erbjuda stöd med både hörapparater och andra hörhjälpmedel via molnet.

Hörseln är ett viktigt sinne. Det hjälper oss att kommunicera med vår omgivning och att uppfatta ljuden i vår omvärld. En hörselnedsättning hindrar vissa ljud från att föras vidare upp till hjärnan vilket medför att vi får svårare att tolka tal och ljudmiljön runt omkring oss. Anledningarna till hörselnedsättning kan variera och även graden av hörselnedsättning.

© 1997-2004 Stockbyteª All rights reserved Contact: Stockbyteª Freephone Ireland 1800 379 379 United Kingdom 0800 90 91 90 United States 1800 660 9262 Universal Freephone 00800 7862 2983 United States Phone 011 353 66 7149300 Fax 011 353 66 7180376 International Phone ++353 66 7149300 Fax ++353 66 7180376 Web http://www.stockbyte.com email info@stockbyte.com This image may only be used by a licensed user, it may not be reproduced without licensing the appropriate Stockbyteª high resolution CD or image. License available at http://www.stockbyte.com. If you have any questions regarding the terms of the license, contact Stockbyteª before use.Man vet att det är värdefullt att komma igång med hörapparat och evenuell annan teknik (hörhjälpmedel) på ett tidigt stadium. Detta för att det blir lättare för hjärnan att vänja sig vid en ny ljudbild ju tidigare man kommer igång med hörapparater men också för att bibehålla taluppfattningen i största möjliga mån. Många väntar alldeles för länge – ibland ända upp till 10 år – innan de skaffar hörhjälpmedel. Enligt HRF:s hörselvårdsrapport 2014 har ca 1,4 miljoner svenskar i åldern 16-84 år problem med hörseln och av dessa har ca 455 000 hörapparat. Men vi vet att dubbelt så många egentligen skulle behöva hjälp av hörapparat. Ett bättre hörande ökar möjligheten att delta i sociala aktiviteter, minskar stress och oro och har en allmänt förbättrande effekt på hälsan. Bättre hörsel leder helt enkelt till ökad livskvalitet.