08-442 48 99

info@earstore.se

Ljudöverkänslighet

Man räknar med att ca 8 % av Sveriges befolkning i någon grad besväras av ljudöverkänslighet och ofta hänger den ihop med hörselnedsättning och tinnitus.  Överkänslighet för ljud innebär ökad känslighet och obehag för vanliga vardagsljud som bestick- och porslinsskrammel, ljud från hushållsmaskiner,  barnskrik eller pappersprassel. Ca 2-3% har hyperakusi som är en medicinsk diagnos vilken innebär extrem överkänslighet för ljud.

Ljudöverkänsligheten  kan bero på att något i hörselsystemet är i obalans. Ofta hänger det samman med skador i innerörat orsakade av buller men det kan också bero på att hjärnan inte förmår att filtrera bort och dämpa ljud. I många fall finns också en koppling till stress, sömnsvårigheter och/eller depression. Ljudöverkänsligheten kan alltså ha både fysiska och psykiska orsaker och ibland en blandning av dessa. Det är vanligt att besvären ter sig annorlunda från dag till dag. Dagsformen spelar stor roll när det gäller ljudöverkänslighet.

Det är viktigt att använda hörselskydd för att skydda sin hörsel för hörselskadliga ljud, därför är det många som beställer individuellt anpassade hörselskydd. Men det är också viktigt att inte överbeskydda sina öron. Överdriven användning av hörselskydd kan resultera i att man blir än mer ljudöverkänslig. Det är tvärtom bra att omge sig med ljud som man tycker om och inte ha det helt tyst omkring sig.